Obesity

உங்கள் ப்ரிட்ஜை கொஞ்சம் திறந்து எட்டிப்பாருங்கள்!

உடல் பருமனுக்கும் உங்கள் குளிர்சாதனப் பெட்டியில் உள்ளே இருக்கும் பொருட்களுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. எப்படி என்ற கேள்வி உங்களுக்குள் எழுகின்றதா? பொதுவாகவே உங்களுக்குப்பிடித்த உணவுப் பொருட்களைத் தான் உங்கள் குளிர்சாதனப் பெட்டியில் அடுக்கி வைப்பீர்கள். ஒவ்வொரு உணவுப் பொருளும் உங்கள் உடம்புக்கு ஒவ்வொரு வகை ஊட்டத்தை தருகின்றது. சில வகை உணவுகள் தேவையான ஊட்டத்தையும் சில வகை உணவுகள் தேவையில்லாத ஊட்டத்தையும் உங்கள் உடம்புக்கு தருகின்றன. தேவைப்படாத ஊட்டங்கள் உங்கள் உடலுக்குள் உறிஞ்சப்படும் போது உடலுக்கு தீங்குகள் விளையலாம். Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

Effective ways to beat your cravings

Overweight and moderately obese people who do not have any co-morbid conditions are full of hope to come over the ill-effects of obesity by changing their lifestyle and food habits. People who underwent bariatric surgery sometimes find it difficult to control their cravings. This craving can spoil the entire benefits accrued due to bariatric surgery. Here are few tips on how to effectively beat your cravings. Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

How to eat and what to eat after bariatric surgery

Bariatric surgery is a boon to patients who suffer from severe and very severe form of obesity. They not only provide relief from co-morbid diseases but also help in weight loss. That is why it is aptly called weight loss surgery too. Undergoing bariatric surgery does not give a passport to eat anything and everything. So what should a person who has undergone bariatric surgery eat as a continuing practice and how should they eat? Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

The Connection between Obesity and Infertility

Men and women are affected by obesity alike and infertility is rampant among the obese. When obesity occurs, multiple factors come into play affecting the reproductive capacity of men and women. In this article we are attempting to give a broad view of those factors and establish in clear terms that men and women who are obese should always aim to keep their body weight under control to maintain good fertility. Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

The Different Types of Bariatric Surgery – A Complete Guide

Bariatric surgery is essentially a treatment for obesity. The incidence of obesity is steadily on the rise and in many countries the percentage of population that falls under the bracket of overweight and obese has reached alarming levels. While we are aware that human body best responds to proper diet and work out regimens, it has to be borne in mind that people who are morbidly obese have constraints and can neither maintain a diet nor have ease in performing work outs. This puts them in a tight spot and the only scientifically available option before such individuals is a bariatric surgery, also called weight loss surgery. Let us dig further and understand fully. Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

நோய்வயப்பட்ட பருமனால் ஏற்படும் உடல்நலக் குறைபாடுகள்

உடலின் எடை BMI முறையில், அதன் மதிப்பு 40-க்கு மேலே செல்லும்போது அதனை நோய்வயப்பட்ட பருமன் என்று வகைப் படுத்துகிறோம். BMI அளவு 18-க்கும், 25-ற்கும் இடையில் இருக்கவேண்டும். அதற்கு மேலே போகப்போக பல நோய்கள் வந்து சேரும். இந்த BMI அளவினை உடல் எட்டத்தொடங்குவதற்கு சற்று முன்னரே பல நோய்கள் உடலில் தோன்றத் தொடங்கிவிடும். அநேகமாக பலருக்கு  BMI அளவு 35-னை தொடும்போதே பல நோய்களின் தாக்குதல் கூட தொடங்கிவிடுகிறது. Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

பருமனாக இருப்பவர்கள் ஏன் உடற்பயிற்சி செய்வதை தொடர முடிவதில்லை?

இப்போது கடை திறந்துள்ள பல ஜிம்கள் (உடற்பயிற்சி நிலையங்கள்) உடல் பருமனானவர்களை நம்பியே தொடங்கப்படுகின்றன. ஜிம்மில் சேரும் பலரும் பல காரணங்களுக்காக ஒழுங்காக ஜிம்மிற்கு போகாமல் இடையிலேயே விட்டுவிடுவதே அதிகமாக நடைபெறுகிறது. இது குறித்த எந்த தரவும் (data) இல்லையென்றாலும் ஜிம்மில் சேரும் ஏறக்குறைய 70% பருமனானவர் இப்படி தான் விட்டுவிடுகின்றனர். இந்த போக்கு இயல்பாகவே நம்மை “இது ஏன்” என்று கேட்கவைக்கிறது. Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

Health Issues of Morbid Obesity

Morbid obesity, also termed severely obesity happens when the BMI crosses 40. All co-morbid conditions or medical issues that arise out of this extreme obese condition start off when the BMI is between 35 and 40 for most implying that an obese person need not essentially cross 40 BMI to get it. Generally speaking, co-morbidity or health issues arising out of being severely obese is any additional disease or disorders that occur alongside a primary disease or disorder. Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

பெரியாட்ரிக் அறுவை சிகிச்சை செய்துக்கொள்ளும் முன்பு சர்ஜனிடம் இந்த பத்து கேள்விகளை கேளுங்கள்

நீங்கள் பெரியாட்ரிக் அறுவை சிகிச்சை செய்துக்கொள்ளலாம் என்று முடிவு செய்தது அவசரமாக எடுத்த முடிவல்ல. நீங்கள் நிறைய முறை பெரியாட்ரிக் அறுவை சிகிச்சை நிபுணரிடம் உங்கள் கேள்விகளை எல்லாம் கேட்டு, தெளிவு பெற்ற பிறகே அறுவை சிகிச்சை செய்துக்கொள்ளலாம் என்றே முடிவு செய்திருப்பீர்கள். அப்படி கேட்பதும் நல்லதே. அறுவை சிகிச்சைக்கு முடிந்தபின்  என்னென்ன வழிமுறைகளை கையாளவேண்டும் என்று கேட்டுத் தெரிந்துக் கொள்ள வேண்டியது நம் கடமை. பெரியாட்ரிக் அறுவை சிகிச்சை செய்துக்கொள்ளும் முன்பு என்னென்ன கேள்விகளை நீங்கள் பெரியாட்ரிக் அறுவை சிகிச்சை நிபுணரிடம் கேட்கலாம் என்ற கேள்விப் பட்டியல் இதோ. Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

Stop Hating Yourself

My doctor said that I am overweight and may be moderately obese in few months as my BMI was hovering between 29 and 30. I asked him if bariatric surgery was an option as I have been overweight for quite some time in my life. It has been years since I have seen my pant zipper line looking down straight. I have given up my hope on reducing the tummy. He said that since I do not show any co-morbid conditions, I do not qualify for a bariatric surgery. I hated myself when I was told that changing my lifestyle was the only option to get rid of that tummy. I hated myself more. Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

At Springfield Wellness Centre, we diligently recognize the value of every individual. We are constantly guided by our qualified criterion of providing an overall wellness to the patients and peace of mind to the next of kin over and above the traditional cure – Our Mission Statement

Dr Maran is a qualified Surgeon in the field of Gastro-enterology. He is a leading Bariatric Surgeon who also specializes in Advanced Laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal tracts. He has penchant for addressing problems concerning Obesity