நெஞ்செரிச்சலையும், மாரடைப்பையும் எப்படி வித்தியாசப்படுத்துவது?

நெஞ்செரிச்சலையும், மாரடைப்பையும் எப்படி வித்தியாசப்படுத்துவது?

நெஞ்செரிச்சலும், அல்சர் என்று சொல்லக்கூடிய வயிற்றுப்புண்ணும், தரக்கூடிய அறிகுறிகள் நெஞ்சுக்குள் ஏற்படுத்தும் வலி மாரடைப்பினால் ஏற்படும் நெஞ்சு வலியோ என்று பலர் எண்ணுவர். நெஞ்செரிச்சலோ, மாரடைப்போ ஒருவருக்கு முதன்முதலில் ஏற்படுகிறது என்றால், இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடு நிறைய பேருக்கு தெரிவதில்லை. அது மட்டுமில்லை, திரும்ப திரும்ப அத்தகைய வலி ஏற்படும்போது, அது குறித்த தெளிவு மக்களிடம் அவ்வளவாக இல்லை என்றே சொல்லவேண்டும். Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

Does Stress Cause Indigestion or Digestive Problems?

Most of us know the answer to this. Stress affects every part of our digestive system to cause indigestion or problems related to digestion. The connection between our brain and the entire digestive system is very complex. Since stress affects the functioning of our nervous system, the every biological and biochemical process that take place in our entire body are affected as a result. Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

Activity and Diet After a Gallbladder Removal Surgery

After a gallbladder removal surgery many patients have one common fear. They often think how normal or how active they can be after their gallbladder is removed. The second most common doubt is what to eat, what not to eat and the diet pattern they need to follow after a gallbladder removal surgery or Cholecystectomy surgery. Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

கல்லீரலிலும் கற்கள் ஏற்படுமா?

ஆம் பித்தப்பை போன்றே கல்லீரலிலும் கற்கள் உருவாகலாம். பித்தநீர் கல்லீரலில் தான் சுரக்கிறது. அந்த பித்தநீர் கெட்டியானால் கற்கள் போன்று ஆகிவிடும். பித்தநீரின் இந்த நிலை மாற்றம் கல்லீரலிலேயே நடக்கும் பட்சத்தில் கல்லீரலில் கற்கள் உருவாகும். அப்படி உருவாகும் கற்களை பற்றியும், அதற்கு உண்டான சிகிச்சை முறைகளையும் இந்த கட்டுரையில் அலசுவோம். Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

பெரியாட்ரிக் அறுவை சிகிச்சை பருமனானவர்களின் மலட்டுத்தன்மையை போக்குமா?

பெரியாட்ரிக் அறுவை சிகிச்சை தங்களது மகப்பேறு பாக்கியத்தை சிதைத்து விடுமோ என்ற பயம் ஆண்களுக்கும், பெண்களுக்கும் உண்டு. ஒரு உண்மையை சொல்லவேண்டும் என்றால், பருமனாக இருப்பதே குழந்தை பெரும் தன்மை பாதிக்கும்.  பெரியாட்ரிக் அறுவை சிகிச்சை என்பதே இந்த மிக மோசமான பருமனுக்கு எதிரான போர் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இந்த போரானது பருமனான உடலை உடையவர்களின் மகப்பேறு பாக்கியத்தை பாதித்துவிடுமா? Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

At Springfield Wellness Centre, we diligently recognize the value of every individual. We are constantly guided by our qualified criterion of providing an overall wellness to the patients and peace of mind to the next of kin over and above the traditional cure – Our Mission Statement

Dr Maran is a qualified Surgeon in the field of Gastro-enterology. He is a leading Bariatric Surgeon who also specializes in Advanced Laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal tracts. He has penchant for addressing problems concerning Obesity