ஜிம்மில் உடற்பயிற்சி செய்தல் பருமனை குறைக்கும் வழியா?

ஜிம்மில் உடற்பயிற்சி செய்தல் பருமனை குறைக்கும் வழியா?

ஆம். நீங்கள் நாள் தவறாமல் ஜிம்முக்கு போய் உடல் பயிற்சி செய்துவந்தால், உடலுக்கு நல்லதே. இதில் எந்த ஒளிவுமறைவும் இல்லை. ஆனால் நீங்கள் பருமனாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஜிம்மில் உடற்பயிற்சி செய்ய முற்படுதல் நல்லதா என்றால்? வாருங்கள், ஆராய்வோம். Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

உடல் பருமனும், கருத்தரிப்பும்

பருமனான பெண்ணால் கருத்தரிக்க முடியுமா என்று பலருக்கும் சந்தேகம் இருக்கிறது. கண்டிப்பாக பருமனான பெண்ணால் கருத்தரிக்க முடியும். ஆனால், குண்டான தாய்க்கும், வயிற்றில் வளரும் சேய்க்கும், நிறைய இக்கட்டுகள் இருக்கும் என்பதை உணரவேண்டும். அத்தகைய சிக்கல்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கே ஆராயலாம். Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

பருமனுக்கும், நோய்வயப்பட்ட பருமனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு

BMI 30க்கு அதிகமாக இருந்தாலே “பருமன்” என்று பொருள்படும். ஒரு நபரின் BMI 40க்கு அதிகமாக இருந்தால் அவர் “நோய்வயப்பட்ட பருமன்” என்ற வகையின் கீழ் வருவார். மருத்துவ ரீதியாக கூறவேண்டும் என்றால், நோய்வயப்பட்ட பருமன் என்பது மிக மோசமான பருமனான நிலையை குறிக்கும். மிக மோசமான பருமனுடன் ஒருவர் இருந்தால், அவருக்கு ஏற்படும் உடல் உபாதைகள் அத்தகைய நோய்வயப்பட்ட நிலைக்கு தள்ளிவிடும் என்பதே முக்கியமான காரணம் ஆகும். Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

உடல் பருமன் நோயா அல்லது வாழ்க்கைமுறை மாற்ற நிகழ்வா?

2013ம் ஆண்டு, அமெரிக்கன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் (American Medical Association) உடல் பருமனை நோய் என்று வகைப்படுத்தத் தொடங்கியது. மருத்துவ உலகின் தெளிவான ஒரு நடவடிக்கை என்றே இதனை கூற வேண்டும். உலகின் முன்னோடி மருத்துவ கூட்டமைப்பு எதற்காக உடல் பருமனை ஒரு நோய் என்று வகைப்படுத்தியது? Dr Maran MDr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity. http://www.twitter.com/drmaran

At Springfield Wellness Centre, we diligently recognize the value of every individual. We are constantly guided by our qualified criterion of providing an overall wellness to the patients and peace of mind to the next of kin over and above the traditional cure – Our Mission Statement

Dr Maran is a qualified Surgeon in the field of Gastro-enterology. He is a leading Bariatric Surgeon who also specializes in Advanced Laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal tracts. He has penchant for addressing problems concerning Obesity