பருமனுக்கும், நோய்வயப்பட்ட பருமனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு

பருமனுக்கும், நோய்வயப்பட்ட பருமனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு

BMI 30க்கு அதிகமாக இருந்தாலே “பருமன்” என்று பொருள்படும். ஒரு நபரின் BMI 40க்கு அதிகமாக இருந்தால் அவர் “நோய்வயப்பட்ட பருமன்” என்ற வகையின் கீழ் வருவார். மருத்துவ ரீதியாக கூறவேண்டும் என்றால், நோய்வயப்பட்ட பருமன் என்பது மிக மோசமான பருமனான நிலையை குறிக்கும். மிக மோசமான பருமனுடன் ஒருவர் இருந்தால், அவருக்கு ஏற்படும் உடல் உபாதைகள் அத்தகைய நோய்வயப்பட்ட நிலைக்கு தள்ளிவிடும் என்பதே முக்கியமான காரணம் ஆகும்.

இரண்டுக்குமான உண்மையான வேறுபாடுகள்

  • ஒருவர், தான் சராசரியாக இருக்கவேண்டிய உடல் எடைக்கு 13-15 கிலோ கூடுதலாக இருந்தால், அவர் “பருமன்” என்று வகைப்படுத்தப்படுவார். அதே போல ஒருவர் தான் சராசரியாக இருக்கவேண்டிய உடல் எடைக்கு 45 கிலோ கூடுதலாக இருந்தால், அவர் “மிக மோசமான பருமன்” அல்லது “நோய்வயப்பட்ட பருமன்” என்று வகைப்படுத்தப்படுவார்.
  • வெறும் பருமனானவர் தங்களது தினப்படியான வேலைகளை ஓரளவு செய்துக்கொண்டு இருப்பார்கள். ஆனால் நோய்வயப்பட்ட பருமன் உள்ளவர்கள் தங்களது தினப்படி வேலைகளைக்கூட செய்ய முடியாதவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்கள் அதிகமாக தங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி விட்டு இருப்பார்கள். அவர்கள் வெளியுலகோடு தங்களை துண்டித்துக்கொண்டு வீட்டில் உள்ள உறவினர்களின் துணையை எல்லாவற்றிற்கும் நாடும் துர்பாக்கிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு இருப்பார்கள்.
  • வெறும் பருமனாக இருப்பவர்களுக்கு அது சார்ந்த நோய்கள் இருப்பதற்கு அதிக வாய்ப்பு இல்லை. ஆனால் BMI 40க்கும் மேலே சென்று விட்டால் அது சம்பந்தமான நோய்கள் வரிசை கட்டிக்கொண்டு வந்து நிற்கும். இவர்களுக்கு சர்க்கரை நோய், அதிகப்படியான கொழுப்பு, உயர் ரத்த அழுத்தம், இதய சம்பந்தமான நோய்கள், மூச்சு விட சிரமப்படுதல், தூக்கமின்மை போன்ற நோய்கள் சர்வ சாதாரணமாக இருக்கும்.
  • நோய்வயப்பட்ட உடல் பருமன் உடையவர்களது ரத்தம் மிகக்குறைவான ஆக்சிஜனையே கொண்டிருக்கும். இந்த குறைவான ஆக்சிஜன் ஒரு வித மயக்கத்தையும், சோம்பல் நிலையையும் தரும். இந்த உச்சகட்ட  நிலை, வெறும் பருமனாக இருப்பவர்களுக்கு இருக்காது. ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு சராசரி எடை உடையவரோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால், பருமனாக இருப்பவர்களது மூச்சு சீராக இருக்காது என்பதே உண்மை.

Dr Maran is an experienced Surgeon in the field of Gastro-enterology. He specializes in Advanced laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal (GI) tracts. Dr. Maran is also a leading Bariatric Surgeon in Chennai and has a penchant for addressing problems concerning Obesity.

Leave a Comment

Name*

Email* (never published)

Website

At Springfield Wellness Centre, we diligently recognize the value of every individual. We are constantly guided by our qualified criterion of providing an overall wellness to the patients and peace of mind to the next of kin over and above the traditional cure – Our Mission Statement

Dr Maran is a qualified Surgeon in the field of Gastro-enterology. He is a leading Bariatric Surgeon who also specializes in Advanced Laparoscopic Surgery procedures of the gastro-intestinal tracts. He has penchant for addressing problems concerning Obesity